Vekaletname

Vekaletname

VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Vekaletname yurtiçinde noterliklerde, yurtdışında ise konsolosluklarda düzenlenmektedir.
  • Vekalet çıkaracak kişinin T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport aslının yanında olması gerekmektedir.
  • Vekalet eğer bir tüzel kişiyi (Şirket, dernek, vakıf, site yönetimi vs.) temsil için çıkarılacak ise, noter yahut konsoloslukta işlemi gerçekleştiren kişinin yanında kendisine ait kimlik aslı ibrazına ek olarak tüzel kişinin yetkisine ve/veya imza sirküsüne ait belgeleri de sunması istenecektir. Ayrıca gerçek ve/veya tüzel kişi vergi mükellefi ise vergi numarasının da yanında hazır bulunması işlemleri tamamlama açısından kolaylık sağlayacaktır.
  • Nüfus, soybağı, miras, gayrimenkul taşınmaz ile ilgili ve mirasçılıkla ilgili davalarda işlemi yapan notere özellikle bu davalara ilişkin vekalet çıkarılacağı bildirilirken, türüne göre kişi, kimlik, taşınmaz tapu gibi bilgilerin de yanınızda bulunması gereklidir.
  • Boşanma davalarında da vekalete boşanmak istenen eş ismi de notere bildirilmektedir. Vekaletname çıkaracak kişinin boşanma vekaleti verirken yanında iki adet vesikalık fotoğraf bulundurması gereklidir.
  • Tanıma ve tenfiz davası için çıkarılacak vekaletnamede de notere bilgi verilmesi gereklidir ancak bunun yanı sıra kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma kararının (Kararda boşanma ifadesi açıkça geçmelidir.) apostil şerhinin ve vekaletlerin asılları ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin de temini gerekmektedir.
Avukat İmza02

Av. Gülşah Yıldırım,

Avukatlık ve Danışmanlık

demo-attachment-69-circle
Vekaletname

  • Ayrıca dikkat edilecek diğer bir husus da özel durumlar dışında çıkarılacak vekaletnamenin süresiz olmasıdır. Süreli vekaletname zaman ve para kaybına yol açacaktır. Notere gittiğinizde açacağınız dava türünü ilettikten sonra mutlaka içeriğine genel vekaletname yetkilerinin tamamının içeriğe konulmasını isteyiniz. 
  • Vekaletname çıkarırken yaşanacak herhangi bir aksaklıkta bize büro numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.