Ücretlendirme

Ücretlendirme

Hizmet bedellerimiz verilecek hizmetin içeriğine, türüne ve yapılacak işlem sayısına göre değişiklik göstermektedir. Aynı mahkemede açılacak her iki davanın da mahkemeleri hatta dava türü aynı olmasına rağmen harcı, avukatlık hizmet bedeli ve masrafı farklı olabilmektedir. Bu durumu işlem yahut davanın taraf sayısı, işlem/dava sürecinde yapılan masraflar, dava neticesinde kazanılacak bedel yahut müvekkile sağlanacak fayda, işin takibi için ayrılacak zaman ve işin yapıldığı yer, aciliyeti, avukatın mevcut iş yoğunluğu ve ulaşılabilirliği, asgari tarifenin üzerinde iş alma zorunluluğu, talep edilen iş/hizmetin elde edilmesinin mevcut belge ve deliller ile yeterli olmaması ve bunun için başka maliyetler doğması gibi faktörler etkilemektedir.

demo-attachment-69-circle
Ücretlendirme
Ücretlendirme2

Her avukat yasal tarifenin altında kalmamak üzere vereceği hizmetin bedelini kendisi belirlemektedir. Bu nedenle de hizmet alacağınız avukat ile ücret konusu işin başında konuşulmalı ancak bundan sonra vekalet akdi kurulmalıdır. Bu husus vekil-müvekkil arasındaki güven ilişkisi yönünden de önem taşımaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda ücretlendirme konusunda bir fikir oluşturulması açısından en çok sorulan fiyatlandırılmalar dikkate alınarak, büromuzca verilen hizmet bedellerinde alt sınır aşağıdaki gibidir. İşin özelliğine göre fiyatlar artarak değişkenlik göstermektedir. Bilgi için arayınız.

 • Sözlü Danışma 450 TL

  (Büroda ilk 30 dk.’ya kadar)

 • Sözlü Danışma750 TL

  (Çağırılan yerde ilk 30 dk.’ya kadar)

 • Yazılı Danışma -Hukuki Görüş Alma750 TL

  (Her 1 sayfa için)

 • Dosya İnceleme ve Bilgi Verme300 TL

  (Her 15 sayfa için)

 • Online Danışma250 TL

  (İlk 5 dk.’ya kadar)
  Bu hizmet sesli arama olarak veya talep halinde randevu verilerek görüntülü konuşma şeklinde yapılmaktadır.

 • Online Danışma150 TL

  (Sonraki her 5 dk. için)
  Bu hizmet sesli arama olarak veya talep halinde randevu verilerek görüntülü konuşma şeklinde yapılmaktadır.

 • Sözleşme Danışmanlığı1500 TL

  (İlk bir sayfa için başlangıç fiyatı)

 • Sözleşme Danışmanlığı500 TL

  (Ek her bir sayfa için başlangıç fiyatı)

 • Şirket Danışmanlığı /Aylık5000 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • İcra Yolu İle Tahsil İşlemleri Hizmeti1500 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • İşçi vekilliği***4000 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • İşveren vekilliği***9000 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • Anlaşmalı Boşanma Davası10000 TL

  (Masraf dahil başlangıç fiyatı)

 • Çekişmeli Boşanma Davası***15000 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • Tazminat davaları*4000 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • Emniyette İfadeye Katılma1500 TL

  (İlk 1 saat için başlangıç fiyatı)

 • Sulh Ceza Mahkemesinde Sorgu Duruşmasına Katılma1500 TL

  (Başlangıç fiyatı)

 • Cezaevi Görüşü/ Saatlik550 TL

  (Masraf hariç başlangıç fiyatı)

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde (Sanık müdafiliği)5500 TL

  (Başlangıç fiyatı)

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde (Sanık müdafiliği)12500 TL

  (Başlangıç fiyatı)

 • Gerekçeli İtiraz Layihası (İstinaf /Yargıtay)3500 TL

  (Başlangıç fiyatı)

demo-attachment-69-circle

***Dava değerinin %15’inden aşağı olmamak üzere fiyatlandırılacaktır.