SSS

Gülşah Yıldırım – Avukatlık Ve Danışmanlık – SSS – DAVA İÇİN AVUKAT TUTULMASI ZORUNLU MUDUR? DAVAMI KENDİM AÇABİLİR MİYİM?

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Dava açarken avukat tutmak zorunlu değildir, nitekim taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Fakat dava açma işlemi basit gibi görünse de ciddi bir iştir. Çünkü davayı hukuki yardım almadan açan yahut ceza yargılamasında hukuki yardım almadan süreci tamamlama niyetiyle hareket eden bir kişi bu yargılama sürecinde hukuk yargılama usulü ve ceza yargılama usulü açısından hak kayıplarıyla karşılaşabilmektedir. Dava sürecinde dosyaya bir hukukçu gözüyle bakarak gerekli bilgi ve belgenin toplanması, delillerin değerlendirilmesi size düşündüğünüzden daha fazla fayda sağlayacaktır. Her ne kadar hukuk bildiğinizi, yıllarca davalara muhatap olduğunuzu, bir davanın tarafı olmasanız da bu işlerin nasıl yürüdüğü hakkında çokça fikir beyan etseniz de haklıyken davayı kaybedebilir veya suçsuzken ceza alabilirsiniz. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilmektedir.

Dava açmak bir kişi ya da kuruluş aleyhinde yargı önünde hak talebinde bulunmaktır. Dava mahkemeye verilen bir dilekçe ile açılır. Dilekçe ekine eğer gerçek kişi iseniz kimlik fotokopinizi, tüzel kişi yetkilisi iseniz de bu yetkinizi kanıtlayan belgenizin fotokopisini eklemeniz gerekir.

Bir davanın başından sonuna kadar eksiksiz şekilde yürütülmesinin, hukukçu olmayan bir kişi için çok fazla handikabı vardır. Çünkü her davanın usulü ve incelikleri başarılı sonuç alabilmek için bilgi ve deneyimi zorunlu kılar. Davalar karara bağlandıktan sonra genellikle istenilen sonucu elde edemeyen tarafça, karara çeşitli gerekçelerle itiraz edilir ve bu sürecin sonuçlanması da genellikle uzun zaman almaktadır. Bu süreçte hayatınızdaki çeşitli sorunlarla uğraşırken belki bir tebligatın eski adresinize ulaşmış olması dahi sizin için aleyhe sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle de hukuki yardım almanız hem sürecin doğru yönetilmesi hem de zihninizin rahat olması açısından önemlidir.

Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden (müvekkil) arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Her avukatın işin mahiyetine, avukatın kendi çalışma prensiplerine ve faaliyet gösterdiği bölgeye göre değişiklik arz eder. İşleriniz için çalışacağınız avukat veya büroyu tercih ederken, hizmet bedeli kriteri yerine kaliteli ve güvenilir hizmet alabileceğiniz hususunda olumlu izlenim edinmiş olmanız çok daha önemlidir.

Dava açılabilmesi veya takip yapılabilmesi için hukuki yardım talep eden kişinin bizzat notere giderek kimliğini ibraz etmesi vekaletname çıkartmak istediğini beyan etmesi yeterlidir. Noterliklerde vekalet çıkarırken size lüzumsuz ve anlamadığınız sorular yöneltildiğinde mutlaka avukatınız ile irtibata geçerek bilgi alınız. Dava türüne göre çıkarılacak vekaletname içeriği de değişmektedir. Yanlış bir yönlendirme neticesinde hazırlattığınız vekaletnameyi yeniden çıkartmanız ve tekrar noterliğe ücret ödemeniz gerekebilir. Yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için vekaletname çıkartma yetkisi noterlere verilmiştir. Yurtdışında yaşayanlar ve oradan vekaletname düzenletmek isteyenler ise konsolosluklarımıza başvurarak bu işlemi yaptırabilirler.

Vekaletname ile daha önce yetki verilen avukatın görevine azleden tarafından son verildiğini bildiren belgedir. Vekaletname çıkarmak ile aynı usule tabidir ve azilname de yurtiçinde noterlikten ve yurtdışında konsolosluklardan çıkartılır.

Vekaletname ile daha önce yetki verilen avukatın görevine azleden tarafından son verildiğini bildiren belgedir. Vekaletname çıkarmak ile aynı usule tabidir ve azilname de yurtiçinde noterlikten ve yurtdışında konsolosluklardan çıkartılır.

Herhangi bir icra müdürlüğünden tebligat aldıysanız bu tebligat bir alacak borç ilişkisinin tarafı olabileceğinizi ifade edebilir. Tebligatın içeriğine göre ne kadar sürede ne miktarda ve nereye ödeme yapmanız gerektiği veya gelen evraka itiraz edebileceğiniz hususu tarafınıza bildirilir. Tebligat gereğini yapmazsanız icra müdürlüğünce size verilen sürenin sonunda malvarlığınıza ilişkin olarak ev eşyası haczi, evin tahliyesi, maaş haczi, taşınmaz malvarlıklarınız üzerinde haciz, aracınızı yakalatma gibi birçok işlem gerçekleştirebilir.

Yapılan son duruşmada mahkeme lehinize yahut aleyhinize karar vermiş olabilir. Eğer sonuç lehinizeyse ve mahkemece verilen karar içeriğine veya miktarına ilişkin bir itirazınız yoksa mahkemenin karar duruşma tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli kararı yazmasını beklemeniz gerekmektedir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra itiraz edilmez ilse kesinleşir. Kesinleşen kararı diğer taraf ya da taraflar yerine getirmez ise icra yolu ile kararınızı uygulatmanız gerekecektir.

Avukatlar, Avukatlık Kanunu m.36 gereğince sır saklama yükümlülüğü altındadır. Yanlış bilinen bir husus da bu yükümlülüğün vekalet ilişkisi ile başladığıdır. Avukatın bu yükümlülüğü iş sahibi ile yaptığı ilk görüşmeyle başlar ve herhangi bir süreye tabi değildir. Dolayısıyla avukatınızla her türlü konuyu rahatlıkla danışabilirsiniz.

Esas olan avukat ile bürosunda görüşülmesidir. Ancak başka şehirde veya yurtdışında bulunmanız gibi sebeplerle büroya gitmeniz mümkün değil ise veya sizin için çok özel olan ancak bir avukatla yüz yüze görüşmekten dahi imtina ettiğiniz, utanıp sıkıldığınız konular ve benzeri durumlarda elbette büroya gelmeden de görüşme yapabilmekteyiz.

Avukat devamlı olarak ikamet ettiği yerde bürosunu açmak zorundadır. Bir avukatın bir tane bürosu olabilir. Ancak işlerinin merkezi olarak belirlediği bürosunun bulunduğu il dışında her avukat Türkiye’nin her mahkemesindeki dava ve takip işlemlerini vekil olarak kabul edebilir, işlemlerini yürütebilir. Bunun için hukuki bir engel yoktur.

Gülşah Yıldırım - Avukatlık Ve Danışmanlık - SSS - DAVA İÇİN AVUKAT TUTULMASI ZORUNLU MUDUR? DAVAMI KENDİM AÇABİLİR MİYİM?
demo-attachment-69-circle
Avukat İmza02

Av. Gülşah Yıldırım,

Avukatlık ve Danışmanlık