ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu davalar
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu davalar
 • Yakalama, arama, gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli veya sanık müdafiliği
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular
 • İnternet üzerinden işlenen suçlar
AİLE VE NAFAKA HUKUKU
 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Zina (Aldatma) nedeniyle boşanma davası
 • Boşanma nedeniyle tedbir/ iştirak/ yoksulluk nafakası davaları
 • Nafakanın kaldırılması, eksiltilmesi ve artırılması davaları
 • Velayet davası
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Boşanma davasından ayrı açılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mal paylaşımı davası
 • Mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar
 • Nesebin reddi davası
 • Tanıma veya babalık davaları
 • Soybağı davası
 • Ziynete ilişkin alacak davası
İŞ HUKUKU
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davaları
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü tazminat davaları
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşe iade davası
İŞ HUKUKU
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davaları
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü tazminat davaları
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşe iade davası
TAZMİNAT HUKUKU
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Malpraktis (Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan) tazminat davası
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sözleşmeden kaynaklanan tazminat davası
 • Destekten yoksun kalma nedeniyle tazminat davası
 • Ceza yargılaması nedeniyle açılacak tazminat davaları
GAYRİMENKUL HUKUKU
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (Tecavüzün önlenmesi) davası
 • İşgal tazminatı (Ecri misil) davası
 • Önalım davası
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davası
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kira sözleşme danışmanlığı
 • Tahliye davaları
 • Yapı denetim sözleşmesinden kaynaklanan davalar
VERGİ VE İDARE HUKUKU
 • İptal davası
 • İptal davalarında yürütmenin durdurulması talepleri
 • Tam yargı (Tazminat) davası
 • Vergi cezalarının iptali davası
MİRAS HUKUKU
 • Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) davası
 • Vasiyetname düzenleme
 • Mirasta tenkis davası
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Saklı payın korunması davası
 • Reddi miras davası
 • Terekeyle ilgili tespit ve taksim davaları
 • Mirasta men
 • Veraset davası
ŞİRKETLER HUKUKU
 • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti
 • Şirket satın almaları
 • Şirket birleşmeleri
 • Rekabet hukuku
 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlama
 • Sözleşme danışmanlığı
 • KVKK danışmanlığı
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
NÜFUS KAYDI DAVALARI
 • Babalık, tanıma, nesebin reddi ve soybağı davaları
 • Kaza-i rüşt davası
 • İsim ve soy isim değişikliği davaları
 • Cinsiyet değişikliği davası
 • Yaş düzeltme davası
 • Nüfus Müdürlüğünde yapılacak işlemler
İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • İcra takibi ve takibe itiraz işlemleri
 • Kambiyo senetlerine (Poliçe, bono, çek) ilişkin takipler
 • Haciz ve satış işlemleri
 • İtirazın iptali davası
 • Tahliye
 • İflas takibi
SÖZLEŞMELER HUKUKU
 • Her türlü sözleşmenin hazırlanması ve incelenmesi
 • Sözleşme fesih işlemleri
 • Online ve uzaktan satış sözleşmesi hazırlanması ve incelenmesi
 • Sözleşme revizeleri
VATANDAŞLIK HUKUKU
 • Nüfus Müdürlüğünde yapılacak işlemler
 • Göç İdaresinde yapılacak işlemler
 • Yabancıların Türkiye’de açacağı dava, takip ve işlemler
YOLCU HAKLARI HUKUKU
 • Bagaj kaybı
 • Uçuş iptali ve rötar
 • Havayolu işletmesine karşı açılacak tazminat davaları
 • Havalimanına karşı açılacak tazminat davaları
 • Uçak kazasından kaynaklanan tazminat davaları
BİLİŞİM HUKUKU
 • Bilişim sistemine girme, bozma, engelleme, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme davaları
 • Siber suçlar
 • Bilgisayar, tablet, cep telefonu, pos cihazı gibi teknolojiler kullanılarak internet ağı üzerinden yapılan işlemlere ilişkin davalar
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması davası
 • Yasak cihaz veya program kullanma davası
 • Bilişim sistemleri üzerinden işlenen fiillere ilişkin davalar
APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ HUKUKU
 • Yönetim danışmanlığı
 • Aidat tahsilat işlemleri
 • Komşuluk hukuku
DERNEKLER/VAKIFLAR HUKUKU
 • Dernek tüzüğü hazırlanması ve dernek kuruluş işlemleri
 • Vakıf senedi hazırlanması ve vakıf kuruluş işlemleri
 • Dernek ve vakıflara yasal danışmanlık hizmetleri
error: Kopyalama Yapılamaz
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Gülşah Yıldırım Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?