Arabuluculuk & Uzlaştırma

Arabuluculuk & Uzlaştırma

Arabuluculuk, mahkemelerde dava açmaya lüzum kalmadan uyuşmazlık konusunun çözüme ulaşmasını sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Hukukumuzda bazı hukuk alanlarında arabuluculuk dava açmadan evvel başvurması zorunlu bir prosedür haline getirilmiş ve kapsamı genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Yargının iş yükünü hafifletmek ve davalar nedeni ile uzayan yargılama süreçlerine, yargılama masraflarına lüzum olmadan yürütülen alternatif bir çözüm yoludur. Her davada arabulucuya gitmek mümkün olmamakla birlikte birçok dava konusunu arabuluculukta çözüme ulaştırmak mümkündür.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları ihtiyari arabuluculuk uygulaması ile çözüme kavuşturulabilmektedir.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve ihtiyari arabuluculuğa elverişli bazı dava ve işler şunlardır:

Kural olarak ticaret ve sigorta hukukuna ilişkin her türlü iş ve dava

Maddi ve manevi tazminat davası

Miras mal paylaşımı, saklı pay nedeniyle tenkis davası, muris muvazaası vb. davalar

Boşanmada mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat talepleri, katkı ve/veya katılma alacağına ilişkin davalar

İş hukukundan kaynaklanan, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacakları; iş kazası nedeniyle maluliyet veya ölümden kaynaklanan tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı vb. her türlü tazminat talepleri

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan; vekalet görevinin kötüye kullanılması, muris muvazaası davaları, tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men-i, ecrimisil, şufa davaları , izale-i şüyu davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

 

İhtiyari arabuluculukla çözümlenmesi mümkün olmayan dava ve konular ise şöyledir:

Ceza davaları

Nüfus kaydının düzeltilmesi/ değiştirilmesi davaları

Velayet davaları

Aile içi şiddet iddiası içeren uyuşmazlıklar

İdari yargı yetkisindeki tam yargı ve iptal davası

Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar

İş hukukundan kaynaklanan hizmet/ iş kazasının tespiti ve benzeri tüm tespit davaları

 

Uzlaştırma, mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlığın etkin ve hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlayan alternatif bir çözüm yöntemi olup, mağdur ve failin kabulü ile başlamakta, tarafların özgür iradeleri ile devam etmektedir. Uzlaştırmada kararı taraflar vermekte, anlaşma konusu edimi de yine taraflar belirlemektedir.

Uzlaşmanın tarafları edim olarak, fiilden kaynaklanan maddi veya manevi zararın tamamen ya da kısmen giderilmesi veya eski hale getirilmesini, mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesini, şüphelinin topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılmasını, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması ve benzeri taleplerde bulunabilmektedir.

error: Kopyalama Yapılamaz
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Gülşah Yıldırım Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?