AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK “ONLİNE” HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme Av. Gülşah YILDIRIM’a ait olan www.gulsahyildirim.av.tr adlı internet sitesinden “online danışmanlık hizmeti” almak isteyen danışan ve müvekkiller için oluşturulmuştur.
• TARAFLAR
Bu sözleşmede hizmet almak isteyen “Danışan/Müvekkil”, hizmeti veren taraf “Avukat”, hizmetin alındığı www.gulsahyildirim.av.tr adlı internet sitesi ise “Website” olarak adlandırılmıştır.
İşbu sözleşme, www.gulsahyildirim.av.tr web sayfası sahibi olan Türkiye Barolar Birliğine 100048 sicilinde kayıtlı Av. Gülşah YILDIRIM ile yine www.gulsahyildirim.av.tr uzantılı web sayfası üzerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Online Danışmanlık Hizmeti” almayı talep eden ve ilgili formda ad, soyad ve TC kimlik numarasını belirten Danışan/Müvekkil arasında yapılmıştır.
• KONU VE KAPSAM
İşbu sözleşmenin konusu, Avukat tarafından verilen “Online Danışmanlık Hizmet Şartları”nın belirlenmesidir.
Sözleşme, Danışanın/Müvekkilin ücreti ödemesi ve Website’mizdeki formu onaylayıp sistemimize göndermesi ile kurulmuş sayılır. Danışan/Müvekkil tarafından aksi belirtilmedikçe Avukat tarafından 5 iş günü içerisinde Danışanın/Müvekkilin Website’de belirtmiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden talep ettiği hizmet verilir.
Hizmetin, “görüntülü konuşma” şeklinde verilmesi talep edildiği taktirde, Danışan/Müvekkil tarafından belirtilen telefon numarası üzerinden kendisi ile iletişim sağlanarak görüntülü görüşme için randevu verilir. (Görüntülü konuşma hizmeti şimdilik yalnızca ‘Skype’ uygulaması üzerinden yapılmaktadır.)
• TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Danışana/Müvekkile, danışmanlık hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilmesi için gerekli bilgileri doğru şekilde Avukat’a vermeyi ve randevu kesinleştiğinde hazır olacağını beyan ve taahhüt eder.
Danışan/Müvekkil, sözleşmeye konu hizmet dolayısıyla Avukat’a, “Online Danışmanlık Hizmeti”nin ilk 5 dk.’ya kadarki görüşmesi için 250-TL, uzatılan her 5.dk için 150-TL olarak belirlenen ücreti peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olacaktır. Bu ücret hizmet/randevu talebi oluşturulurken peşin olarak Website’de bulunan ödeme linki üzerinden yönlendirilecek 3D güvenlikli ödeme sistemi üzerinden ödenecektir.
Önceden talep edilen sürenin dolması ancak görüşme yapılan Danışanın/Müvekkilin hizmet süresini uzatma talebi olması durumunda, Avukat bu talebi kabul etmek zorunda değildir. Avukat’ın da müsaitlik durumunu gözeterek “Online Hizmet” süresinin uzatılması talebini kabul etmesi halinde telefon yahut görüşme yapılan uygulama, ödemesi yapılan süre tamamlandığında sonlandırılır/kapatılır ve karşı tarafın talep ettiği sürenin ödemesini Websitesi’nde yer alan ödeme linki üzerinden ödeyerek dekontunu belgelemesi istenir. Ödemenin onaylanmasından itibaren 30 dk. içerisinde talep edilen ek hizmet süresi için de Danışan/Müvekkil ile görüşmeye devam etmek üzere geri dönüş sağlanır.
İşbu sözleşmede belirlenen ücretler ödenmedikçe Avukat’ın söz konusu hizmeti verme zorunluluğu yoktur. Avukat, Danışanın/Müvekkilin online danışmanlık hizmeti için istenen tüm gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen online görüşmeye en az 45 dk. süre kalması halinde (CMK, Kolluk İfade, Sorgu Duruşması, Gelincik, Adli Yardım Görevlendirmesi ve Baro Görevlendirmesi gibi benzeri acele işler nedeni ile) görüşmeyi aynı gün ve/veya ertesi gün yapılmak üzere erteleyebilir.
Acele işler dışında Avukat’ın herhangi bir haklı sebep olmadan söz konusu hizmeti vermekten vazgeçmesi halinde Avukat ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücreti ise ödemenin yapıldığı hesaba: Havale-EFT ile yapılan ödemeler 7 işgünü, Kredi Kartı ile yapılan ödemeler ise 14 işgünü içinde iade edilir.
İade işlemi sırasında bankaya ödenecek masraf Danışana/Müvekkile aittir ve iade edilecek bedel içinden tahsili yapılacaktır.
Yapılacak ödemenin Danışanın/Müvekkilin kendi hesabı ile yapması tavsiye edilir. Başka şahıslara ait hesaplar üzerinden yapılan ödemenin, aynı hesaba iadesi nedeni ile doğacak tüm sorumluluk hizmet talebinde bulunan Danışana/Müvekkile aittir.
• ÜCRET İADE KOŞULLARI
Online Danışmanlık Talep Formu’ndaki bilgilerin Avukat’a eksik verilmesi, hiç verilmemesi veya yanlış verilmesinden, görüşme tarih ve saatinde iletişim kaynağında hazır bulunulmamasından dolayı hizmetin tamamlanamamasındaki sorumluluk Danışana/Müvekkile aittir. Bu hallerde ücret iadesi yapılmaz.
Avukatın iş yoğunluğu nedeni ile hizmeti veremeyecek olması ve bu durumu görüşme süresine 45 dk.’dan az süre kalmışken Danışana/Müvekkile bildirmesi yahut bildirememesi halinde peşin ödenen ücretin tamamını Havale-EFT ile yapılan ödemeler için 7 işgünü, Kredi Kartı ile yapılan ödemeler 14 işgünü içerisinde içinde ödemenin yapıldığı hesaba ödeyecektir.
Bu sözleşmede yazılı haller dışında ücret iadesi yoktur.
• UYUŞMAZLIK
Bu sözleşmeden doğacak tüm anlaşmazlıklarda yetkili merci Ankara İcra Müdürlükleri ve Ankara Mahkemeleri’dir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

• YÜRÜRLÜLÜK
Danışan/Müvekkil “Online Danışmanlık Formu”nu onaylayıp göndererek işbu sözleşmenin tüm maddelerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
Sözleşme www.gulsahyildirim.av.tr websitesindeki “Online Danışmanlık” sekmesinden danışmanlık hizmeti talebi ile web sayfasındaki zorunlu alanların doldurularak sözleşmenin kabulü prosedürü işlenmesi ile yürürlük kazanacaktır.
Avukat
Danışan/Müvekkil

error: Kopyalama Yapılamaz
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Gülşah Yıldırım Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?