Arabuluculuk

Arabuluculuk, mahkemelerde dava açmaya lüzum kalmadan uyuşmazlık konusunun çözüme ulaşmasını sağlayan bir alternatif çözüm yoludur.

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk, mahkemelerde dava açmaya lüzum kalmadan uyuşmazlık konusunun çözüme ulaşmasını sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Hukukumuzda şimdilik iş ve ticaret hukuku alanlarında arabuluculuk dava açmadan evvel başvurması zorunlu bir prosedürdür. Yargının iş yükünü hafifletmek ve davalar nedeni ile uzayan yargılama süreçlerine, yargılama masraflarına lüzum olmadan yürütülen alternatif bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her davada arabulucuya gitmek mümkün olmamakla birlikte birçok dava konusunu arabuluculukta çözüme ulaştırmak mümkündür. Bu nedenle de sadece iş ve ticaret alanlarında değil tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları ihtiyari arabuluculuk uygulaması ile çözüme kavuşturulabilmektedir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve ihtiyari arabuluculuğa elverişli bazı dava ve işler şunlardır:

 •  Kural olarak ticaret ve sigorta hukukuna ilişkin her türlü iş ve dava
 •  Maddi ve manevi tazminat davası
 •  Miras mal paylaşımı, saklı pay nedeniyle tenkis davasımuris muvazaası vb. davalar
 •  Boşanmada mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat talepleri, katkı ve/veya katılma alacağına ilişkin davalar
 •  İş hukukundan kaynaklanan, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacakları; iş kazası nedeniyle maluliyet veya ölümden kaynaklanan tazminatdestekten yoksun kalma tazminatı vb. her türlü tazminat talepleri
 •  Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan; vekalet görevinin kötüye kullanılması, muris muvazaası davaları, tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men-i, ecrimisil, şufa davaları , izale-i şüyu davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
Avukat İmza02

Av. Gülşah Yıldırım,

Avukatlık ve Danışmanlık

demo-attachment-69-circle
Arabuluculuk, mahkemelerde dava açmaya lüzum kalmadan uyuşmazlık konusunun çözüme ulaşmasını sağlayan bir alternatif çözüm yoludur.

İhtiyari arabuluculukla çözümlenmesi mümkün olmayan dava ve konular ise şöyledir:

 • Ceza davaları
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi/ değiştirilmesi davaları
 • Velayet davaları
 • Aile içi şiddet iddiası içeren uyuşmazlıklar
 • İdari yargı yetkisindeki tam yargı ve iptal davası
 • Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • İş hukukundan kaynaklanan hizmet/ iş kazasının tespiti ve benzeri tüm tespit davaları